Privacy Statement

Privacy-statement Nederlandse Rode Kruis

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor het  Rode Kruis Elburg en Oldebroek (hierna: het Rode Kruis) van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Het Rode Kruis is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat het Rode Kruis de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat het Rode Kruis verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover.

Waarom verwerkt het Rode Kruis uw persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, zich bij ons aanmeldt als donateur of voor een andere activiteit contact met ons opneemt, registreren wij persoonsgegevens van u.

Het Rode Kruis verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Het Rode Kruis verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door het Rode Kruis:

  • om contact met u te kunnen opnemen;
  • om u informatie te sturen;
  • voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs-, en overige) overeenkomsten;
  • voor het uitvoeren van acties in verband met (nood-)hulp en andere Rode Kruis activiteiten;

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij het Rode Kruis te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van het Rode Kruis, kunt u een e-mail versturen onder vermelding van ‘blokkering’ naar de Secretaris van het Rode Kruis Elburg en Oldebroek Coby Krol, ckrol@rodekruis.nl

Van personen die hulp krijgen van het Rode Kruis worden persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in het kader van de geboden hulpverlening. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Het Rode Kruis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Het Rode Kruis heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Bewaren van persoonsgegevens

Het Rode Kruis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

Het Rode Kruis afdeling Elburg en Oldebroek

t.a.v. de Secretaris

Tempelweg 1

8081 PK Elburg

of per e-mail: ckrol@nrkeo.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van het Rode Kruis, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in elke e-mail die het Rode Kruis verstuurt.