Het Nederlandse Rode Kruis bestaat dit jaar 150 jaar

Deze diashow vereist JavaScript.


Als onderdeel van een internationale organisatie met miljoenen vrijwilligers in 190 landen helpt het Nederlandse Rode Kruis mensen. Iedere dag opnieuw. Ter gelegenheid hiervan was er op woensdag 6 september een feestelijke avond voor alle vrijwilligers van de afdeling Elburg en Oldebroek van het Rode Kruis in de stal van het Boerderij Museum in Oldebroek.
Arjan Erkel gaf een indrukwekkende lezing over de periode toen hij als vertegenwoordiger van Artsen zonder Grenzen in augustus 2002 in de Russische deelrepubliek Dagestan werd gegijzeld. Deze gijzeling duurde 607 dagen, waarna hij gelukkig weer vrij kwam.
Alle vrijwilligers kregen als dank voor hun gezamenlijke vrijwillige inzet om onze taken als Rode Kruis te kunnen uitvoeren van de Afdeling het door Arjan Erkel geschreven boek over de periode van zijn gijzeling, door hem gesigneerd, cadeau.
Tijdens een hapje en een drankje na afloop was er ruim gelegenheid met Arjan na te praten en onderling van gedachten te wisselen. Het was een interessante avond. Een goed begin weer voor een nieuw seizoen. Een seizoen waarin we hopen weer nieuwe vrijwilligers te kunnen inschrijven om onze hulp op verschillende fronten te kunnen garanderen. Binnenkort beginnen er weer opleidingen voor Eerste Hulp Verlener bij evenementen.
Wij verzorgen je opleiding, jij levert je inzet!! Voor informatie kunt u bellen met 06-47888268

Ouderen welkom bij het Rode Kruis in Elburg en Oldebroek

Ouderen die de handen creatieve uit de mouwen willen steken, zijn welkom op de speciale middagen van het Rode Kruis in Elburg, ’t Harde en Oldebroek.

De deelnemers kunnen handwerken, kaarten maken, spelletjes doen en bijpraten. De middagen worden elke twee weken gehouden van 14.00 tot 16.00 uur. In Mariposa op ’t Harde kan men vanaf maandag 4 september terecht, in Elburg in het Nieuwe Feithenhof starten ze weer op dinsdag 5 september en in Oldebroek beginnen ze op dinsdag 19 september in het Rode Kruis gebouw aan de van Sytzamalaan.

Voor informatie bij Miep van Enk:  0525-683458 of email: miepvanenk@kpnmail.nl

Rode Kruis collecte week 2017 in Elburg en Oldebroek van start!

collecte

Van 18 tot en met 24 juni vindt de Rode Kruis Week plaats. Bijna 30.000 vrijwilligers van het Rode Kruis gaan tijdens die week in heel Nederland met de collectebus langs de deur.

Ook in Elburg en Oldebroek en omgeving gaan collectanten de straat op om steun te vragen voor het Rode Kruis. De opbrengst van de collecte gaat naar activiteiten van het Rode Kruis afdeling Elburg en Oldebroek. Om de activiteiten, zoals de Contactcirkel waarbij ouderen elke dag even contact met elkaar hebben, training van EHBO vrijwilligers, calamiteiten-oefeningen voor de jeugd, sociale activiteiten voor ouderen, en huisbezoeken (samen met de brandweer) mogelijk te maken is veel geld nodig.

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct

Het Rode Kruis biedt hulp bij noodsituaties, rampen en oorlogen. Of het nu gaat om een brand in een bejaardentehuis, een ongeval bij de Nijmeegse Vierdaagse, een tyfoon op de Filipijnen of geweld in Syrië: het Rode Kruis helpt direct, altijd en overal. Nationaal en internationaal staan onze vrijwilligers en professionele hulpverleners klaar met voedsel, water, medische hulp en onderdak. We helpen bij evacuaties en herstellen contact tussen mensen die elkaar in een noodsituatie uit het oog zijn verloren. Ook bereiden we de mensen voor op een noodsituatie of ramp. Dat doen we in Nederland door zo veel mogelijk mensen EHBO kennis en vaardigheden bij te brengen via onze cursussen en EHBO- app. Maar ook door advies te geven wat te doen in voorbereiding op specifieke noodsituaties. Zodat mensen zichzelf en anderen kunnen helpen in geval van nood.

Rode Kruis collecte week 2017 in Elburg en Oldebroek van start!

collecte

Van 18 tot en met 24 juni vindt de Rode Kruis Week plaats. Bijna 30.000 vrijwilligers van het Rode Kruis gaan tijdens die week in heel Nederland met de collectebus langs de deur.

Ook in Elburg en Oldebroek en omgeving gaan collectanten de straat op om steun te vragen voor het Rode Kruis. De opbrengst van de collecte gaat naar activiteiten van het Rode Kruis afdeling Elburg en Oldebroek. Om de activiteiten, zoals de Contactcirkel waarbij ouderen elke dag even contact met elkaar hebben, training van EHBO vrijwilligers, calamiteiten-oefeningen voor de jeugd, sociale activiteiten voor ouderen, en huisbezoeken (samen met de brandweer) mogelijk te maken is veel geld nodig.

Kijk voor meer informatie over onze activiteiten in de regio op www.nrkeo.nl

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct
Het Rode Kruis biedt hulp bij noodsituaties, rampen en oorlogen. Of het nu gaat om een brand in een bejaardentehuis, een ongeval bij de Nijmeegse Vierdaagse, een tyfoon op de Filipijnen of geweld in Syrië: het Rode Kruis helpt direct, altijd en overal. Nationaal en internationaal staan onze vrijwilligers en professionele hulpverleners klaar met voedsel, water, medische hulp en onderdak. We helpen bij evacuaties en herstellen contact tussen mensen die elkaar in een noodsituatie uit het oog zijn verloren. Ook bereiden we de mensen voor op een noodsituatie of ramp. Dat doen we in Nederland door zo veel mogelijk mensen EHBO kennis en vaardigheden bij te brengen via onze cursussen en EHBO- app. Maar ook door advies te geven wat te doen in voorbereiding op specifieke noodsituaties. Zodat mensen zichzelf en anderen kunnen helpen in geval van nood.

23ste deelnemersdag van het Rode Kruis Elburg & Oldebroek een groot succes

deelnemersdag1

Zaterdag 20 mei was het weer een hele drukte op de Tonnet Kazerne op ‘t Harde. Op de 23ste deelnemersdag van het Rode Kruis van de afdeling Elburg/Oldebroek werden om 10 uur de gasten verwelkomd door de vrijwilligers. Er was weer een mooi programma samengesteld. ‘s Morgens was er de troubadoer met verhalen en liedjes.

Na de lunch heeft Evert Port van de SWO uit Oldebroek iets verteld over “Gewoon Gemak”. Bewoners uit de gemeenten Elburg en Oldebroek kunnen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming van hun gemeente als ze kleine aanpassingen in of om hun huis aanbrengen

Marjolein, kaderinstructeur van de afdeling, heeft verteld wat te doen als ouderen vallen. Het Rode Kruis heeft als één van zijn doelen gesteld ouderen voor te lichten i.v.m. zelfredzaamheid. Zodat ouderen langer gezond in hun eigen woning kunnen blijven wonen.

We kijken terug op een gezellige dag.

Collectanten gezocht

werving_collectanten_2016_webpagina_corporate_640x400_2

Rode Kruis Elburg en Oldebroek

Van 18 tot en met 24 juni is het weer de landelijke Rode Kruisweek. In heel Nederland wordt er die week weer gecollecteerd voor het Rode Kruis. Ook de afdeling RK Elburg en Oldebroek doet hier ieder jaar aan mee. De collecte komt ten goede aan de plaatselijke afdeling. Van de opbrengst van de collecte bekostigen wij de activiteiten, die we organiseren voor onze bewoners. We zijn nog op zoek naar nieuwe collectanten in de gemeentes Oldebroek en Elburg, die ons bij dit mooie werk willen ondersteunen.

U kunt zich opgeven bij Ria Wieldraaijer tel. 0525-681197 of rhwieldraaijer@gmail.com

Sint- of Kerst Verkoop

rodekruis-sint-kerst-verkoop
Elburg en Oldebroek

Ieder jaar wordt er door de dames van de Creatieve middagen van het Nederlands Rode Kruis, afdeling Elburg en Oldebroek, een verkoop gehouden van de door henzelf gemaakte creatieve spullen.

In Elburg wordt de verkoop gehouden op dinsdag 22 november van 11 uur tot 15.00 uur in het Nieuwe Feithenhof in Elburg. Op maandag 28 november kan iedereen van 14.00 uur tot 15.30 uur zijn inkopen doen in Mariposa op ’t Harde en op dinsdag 6 december vindt de Kerstmarkt plaats in de Hullen in Oldebroek van 14.00 uur tot 18.00 uur. Ook daar staat het Rode Kruis.

Tijdens deze verkopen zijn er verschillende spulletjes te koop: eigen gebreide sokken, gehaakte kleedjes, schorten, tafelkleden en veel meer. Ook zijn er kerstkaarten en andere kaarten te koop en bieden de dames leuke kleine cadeautjes te koop aan. Iedereen is welkom om te komen kijken en natuurlijk te kopen.

Rode Kruis en Brandweer aan Huis

sociale hulp
Het Rode Kruis Elburg en Oldebroek richt zich op zelfredzaamheid en Eerste Hulp aan mensen bij noodsituaties. Met ”Rode Kruis en Brandweer aan Huis” willen we de veiligheid in en om het huis vergroten van mensen die minder zelfredzaam zijn.

Het Nederlands Rode Kruis afdeling Elburg en Oldebroek heeft het afgelopen jaar een pilot uitgezet i.v.m. zelfredzaamheid in het om het huis. Samen met de brandweer hebben wij zelfstandig wonende ouderen bezocht in hun huis en daar gekeken naar inbraak-, val – en brandpreventie. Per deelnemer zijn er 3 bezoekjes van ongeveer een uur afgelegd. Er wordt ter plekke een activiteitenplan en een noodcontact(telefoon)lijst samengesteld. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om tegen kostprijs 1 of meerdere rookmelders aan te schaffen via de brandweer. Bij de evaluatie bleek dat de pilot zodanig is aangeslagen, dat we er mee door willen gaan.

Na een instructie dag voor onze vrijwilligers, die de woningchecks gaan uitvoeren, gaan we op pad om ons doelmatig in te zetten voor inwoners van de gemeente Elburg en Oldebroek, zodat die weten wat ze moeten doen bij calamiteiten. De vrijwilligers van het RK en de brandweer geven adviezen op veiligheids- en zelfstandigheidsaspecten.

Wilt u zich opgeven als vrijwilliger of wilt u een woningcheck aanvragen, neemt u dan contact op met: Ria Wieldraaijer, Tel.0525-681197 of 06-45927015

Vrijwilligers nodig voor “Rode Kruis en Brandweer aan Huis”

rkbw_v4
ELBURG/OLDEBROEK – In november gaat het nieuwe project “Rode Kruis en Brandweer aan Huis” van start, georganiseerd door het Rode Kruis in samenwerking met de brandweer.

Doel hiervan is om de veiligheid van zelfstandig wonenden, ouderen of mensen met een beperking te verbeteren. Bij dit project worden er zogenaamde “woningchecks” uitgevoerd. Vrijwilligers brengen dan drie bezoeken en bespreken met de deelnemers de mate van val-, inbraak- en brandveiligheid en de mogelijkheden om die nog te verhogen.

Het Rode Kruis is nu op zoek naar vrijwilligers die deze woningchecks willen uitvoeren. Wie zich aanmeldt, krijgt op zaterdag 29 oktober een dag training van de politie, brandweer en verpleegkundige. Tijdens deze cursus leert u van alles op het gebied van veiligheid en zelfredzaamheid, zodat u bij de woningchecks goed advies kunt geven.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met coördinator zelfredzaamheid Ria Wieldraaijer, tel. 0525-681197 of 06-45927015, e-mail: rhwieldraaijer@gmail.com.

Ouderen creatief bij het Rode Kruis

KAART

Ouderen die graag met elkaar de creatieve handen uit de mouwen willen steken, zijn van harte welkom op de speciale creatieve middagen van het Rode Kruis. Deelnemers kunnen handwerken, spelletjes doen, kaarten maken en natuurlijk gezellig bijpraten. De middagen worden elke twee weken gehouden.

Op maandag 12 september kan men terecht in Mariposa in ‘t Harde, op dinsdag 13 september in het Rode Kruis gebouw aan de Van Sytzamalaan in Oldebroek en op dinsdag 6 (daarna20) september in het Nieuwe Feithenhof in Elburg. Alle middagen beginnen om 14.00 uur en duren ongeveer twee uur. Wilt u meer informatie, of wilt u zich opgeven voor één van deze middagen? Neem dan contact op met Miep van Enk,

tel. 0525-683458.