Het Nederlandse Rode Kruis bestaat dit jaar 150 jaar

Deze diashow vereist JavaScript.


Als onderdeel van een internationale organisatie met miljoenen vrijwilligers in 190 landen helpt het Nederlandse Rode Kruis mensen. Iedere dag opnieuw. Ter gelegenheid hiervan was er op woensdag 6 september een feestelijke avond voor alle vrijwilligers van de afdeling Elburg en Oldebroek van het Rode Kruis in de stal van het Boerderij Museum in Oldebroek.
Arjan Erkel gaf een indrukwekkende lezing over de periode toen hij als vertegenwoordiger van Artsen zonder Grenzen in augustus 2002 in de Russische deelrepubliek Dagestan werd gegijzeld. Deze gijzeling duurde 607 dagen, waarna hij gelukkig weer vrij kwam.
Alle vrijwilligers kregen als dank voor hun gezamenlijke vrijwillige inzet om onze taken als Rode Kruis te kunnen uitvoeren van de Afdeling het door Arjan Erkel geschreven boek over de periode van zijn gijzeling, door hem gesigneerd, cadeau.
Tijdens een hapje en een drankje na afloop was er ruim gelegenheid met Arjan na te praten en onderling van gedachten te wisselen. Het was een interessante avond. Een goed begin weer voor een nieuw seizoen. Een seizoen waarin we hopen weer nieuwe vrijwilligers te kunnen inschrijven om onze hulp op verschillende fronten te kunnen garanderen. Binnenkort beginnen er weer opleidingen voor Eerste Hulp Verlener bij evenementen.
Wij verzorgen je opleiding, jij levert je inzet!! Voor informatie kunt u bellen met 06-47888268

Ouderen welkom bij het Rode Kruis in Elburg en Oldebroek

Ouderen die de handen creatieve uit de mouwen willen steken, zijn welkom op de speciale middagen van het Rode Kruis in Elburg, ’t Harde en Oldebroek.

De deelnemers kunnen handwerken, kaarten maken, spelletjes doen en bijpraten. De middagen worden elke twee weken gehouden van 14.00 tot 16.00 uur. In Mariposa op ’t Harde kan men vanaf maandag 4 september terecht, in Elburg in het Nieuwe Feithenhof starten ze weer op dinsdag 5 september en in Oldebroek beginnen ze op dinsdag 19 september in het Rode Kruis gebouw aan de van Sytzamalaan.

Voor informatie bij Miep van Enk:  0525-683458 of email: miepvanenk@kpnmail.nl

Rode Kruis en Brandweer aan Huis

sociale hulp
Het Rode Kruis Elburg en Oldebroek richt zich op zelfredzaamheid en Eerste Hulp aan mensen bij noodsituaties. Met ”Rode Kruis en Brandweer aan Huis” willen we de veiligheid in en om het huis vergroten van mensen die minder zelfredzaam zijn.

Het Nederlands Rode Kruis afdeling Elburg en Oldebroek heeft het afgelopen jaar een pilot uitgezet i.v.m. zelfredzaamheid in het om het huis. Samen met de brandweer hebben wij zelfstandig wonende ouderen bezocht in hun huis en daar gekeken naar inbraak-, val – en brandpreventie. Per deelnemer zijn er 3 bezoekjes van ongeveer een uur afgelegd. Er wordt ter plekke een activiteitenplan en een noodcontact(telefoon)lijst samengesteld. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om tegen kostprijs 1 of meerdere rookmelders aan te schaffen via de brandweer. Bij de evaluatie bleek dat de pilot zodanig is aangeslagen, dat we er mee door willen gaan.

Na een instructie dag voor onze vrijwilligers, die de woningchecks gaan uitvoeren, gaan we op pad om ons doelmatig in te zetten voor inwoners van de gemeente Elburg en Oldebroek, zodat die weten wat ze moeten doen bij calamiteiten. De vrijwilligers van het RK en de brandweer geven adviezen op veiligheids- en zelfstandigheidsaspecten.

Wilt u zich opgeven als vrijwilliger of wilt u een woningcheck aanvragen, neemt u dan contact op met: Ria Wieldraaijer, Tel.0525-681197 of 06-45927015

Vrijwilligers nodig voor “Rode Kruis en Brandweer aan Huis”

rkbw_v4
ELBURG/OLDEBROEK – In november gaat het nieuwe project “Rode Kruis en Brandweer aan Huis” van start, georganiseerd door het Rode Kruis in samenwerking met de brandweer.

Doel hiervan is om de veiligheid van zelfstandig wonenden, ouderen of mensen met een beperking te verbeteren. Bij dit project worden er zogenaamde “woningchecks” uitgevoerd. Vrijwilligers brengen dan drie bezoeken en bespreken met de deelnemers de mate van val-, inbraak- en brandveiligheid en de mogelijkheden om die nog te verhogen.

Het Rode Kruis is nu op zoek naar vrijwilligers die deze woningchecks willen uitvoeren. Wie zich aanmeldt, krijgt op zaterdag 29 oktober een dag training van de politie, brandweer en verpleegkundige. Tijdens deze cursus leert u van alles op het gebied van veiligheid en zelfredzaamheid, zodat u bij de woningchecks goed advies kunt geven.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met coördinator zelfredzaamheid Ria Wieldraaijer, tel. 0525-681197 of 06-45927015, e-mail: rhwieldraaijer@gmail.com.

Ouderen creatief bij het Rode Kruis

KAART

Ouderen die graag met elkaar de creatieve handen uit de mouwen willen steken, zijn van harte welkom op de speciale creatieve middagen van het Rode Kruis. Deelnemers kunnen handwerken, spelletjes doen, kaarten maken en natuurlijk gezellig bijpraten. De middagen worden elke twee weken gehouden.

Op maandag 12 september kan men terecht in Mariposa in ‘t Harde, op dinsdag 13 september in het Rode Kruis gebouw aan de Van Sytzamalaan in Oldebroek en op dinsdag 6 (daarna20) september in het Nieuwe Feithenhof in Elburg. Alle middagen beginnen om 14.00 uur en duren ongeveer twee uur. Wilt u meer informatie, of wilt u zich opgeven voor één van deze middagen? Neem dan contact op met Miep van Enk,

tel. 0525-683458.